Zaal- en kantinediensten

Maatschappelijke inzet binnen JuRo Unirek VZV is erg hoog, waar wij als vereniging dan ook zeer trots op zijn! Onze leden maken en houden dan ook de vereniging groot, zonder lid geen JuRo Unirek VZV!

Om de kosten voor onze vereniging zo laag mogelijk te houden doen wij een beroep op alle leden.  Bij wedstrijden zijn een scheidsrechter en tijdwaarneming nodig, het is fijn als tijdens een wedstrijd de kantine open is en zo zijn er meer taken waar wij een beroep doen op onze leden.

Met het motto vele handen maken licht werk draait elke lid vanaf de B-jeugd  af en toe een kantine- en/of zaaldienst in Sportcentrum VZV. De C-jeugd wordt ingezet om wedstrijden te fluiten bij de jongste jeugd en voor de jeugdteams E t/m C wordt voor kantine- en zaaldiensten een beroep gedaan op de ouders van de leden.

De leden worden ingedeeld door de commissie zaal- en kantinediensten. Als u ingedeeld bent voor een dienst wordt u per e-mail op de hoogte gebracht, deze e-mail is afkomstig van kantinevzvhandbal@hotmail.com.

Bent u verhinderd?

Deze zaal- en kantinediensten brengen een aantal verantwoordelijkheden met zich mee. De belangrijkste hiervoor is: u bent zelf verantwoordelijk voor het zoeken van een vervanger als u verhinderd bent. De dienst mag worden overgenomen door iemand anders, hij of zij hoeft geen lid te zijn van JuRo Unirek VZV, maar de vervanger moet wel 16 jaar en ouder zijn.

Eventuele vervanging moet doorgegeven worden aan de kantinecommissie via kantinevzvhandbal@hotmail.com.

Boete bij niet opkomen dagen

Bij het niet op komen dagen bij een dienst volgen maatregelen en worden ‘boetes’ gegeven.

Maatschappelijke stage

Veel van onze jeugdleden moeten voor hun opleiding een maatschappelijke stage (mas) lopen. JuRo Unirek VZV stimuleert het lopen van een mas en daarom bieden wij scholieren de mogelijkheid aan om hun mas binnen onze verenging te lopen. Heb jij interesse in een mas bij JuRo Unirek VZV neem dan contact met op ons via kantinevzvhandbal@hotmail.com.

Op Sportcentrum VZV staat een gezellige kantine waarvan de opbrengst rechtstreeks naar de verenigingen gaat zodat de contributie zo laag mogelijk gehouden kan worden. Om de kosten zo laag mogelijk te houden doet Sportcentrum VZV een beroep op alle leden van de sportverenigingen.

De kantinediensten worden hoofdzakelijk gehouden in Sportcentrum VZV. Het kan zijn dat deze diensten uitwijken naar de locatie waar tevens de thuiswedstrijden worden gespeeld met betrekking tot de buitencompetitie.

In Sportcentrum VZV is er zaterdag en zondag overdag een kantinebeheerder aanwezig. Op zaterdagavond is er tevens een kantinebeheerder aanwezig als dames 1 thuis speelt.

In de e-mail, welke je ontvangt waarin staat vermeld welke dienst je moet draaien, staat aangegeven of je de sleutel en het kassageld moet ophalen en/of moet inleveren. Eén uur na afloop van de laatste wedstrijd mag de kantine worden gesloten. Het halen en brengen van de sleutel en het geld kan op het volgende adres:

Marga Moras
Rijdersstraat 126 
’t Veld 

 Als er een kantinebeheerder aanwezig is, is hij verantwoordelijk voor het openen en/of sluiten van de kantine.

Verantwoord alcohol schenken

Sinds 2010 is Sportcentrum VZV verplicht om alle barmedewerkers een (kleine) cursus ‘Verantwoord alcohol schenken’ te laten volgen. Deze verplichting volgt uit de Drank en Horecawet, de Politie en de Gemeente Hollands Kroon heeft laten weten deze wetgeving strenger te gaan handhaven. NOC*NSF biedt samen met het Ministerie van VWS onze leden de mogelijkheid om een online instructie te volgen. Deze instructie is voor de iedereen voldoende om verantwoordelijk om te gaan met alcohol.

Zie voor de instructie: https://www.nocnsf.nl/IVA

contactpersoon barverantwoordelijke: Frans Kramer (Sportcentrum VZV)

Mailadres: fj.kramer@quicknet.nl

 

Voor het organiseren van zaalhandbalwedstrijden zijn een aantal regels en voorwaarden vastgesteld. Hieronder volgt een omschrijving welke taken de zaaldienst dient uit te voeren. Let wel, een slecht functionerende zaaldienst heeft financiële consequenties, er kunnen dan door de Nederlandse Handbal Verbond (NHV) boetes worden opgelegd. De zaalbeheerder opent de zaal en de installeert de tijdwaarnemings- en scoreapparatuur.

 • De zaaldienst dient tenminste 15 minuten voor aanvang van de eerste wedstrijd aanwezig te zijn;
 • De zaaldienst draagt zorg voor het op tijd laten beginnen van de wedstrijden;
 • De ploegen mogen tijdens de rust niet naar de kleedkamers, met uitzondering van de teams welke spelen in de Landelijk divisie.
 • Voor de rust zijn per wedstrijd 5 minuten gepland, met uitzondering van de wedstrijden in de Landelijke divisie; zij hebben 10 minuten de tijd;
 • Voor het wisselen van speelhelft, het opkomen van teams, begroeten e.d. zijn per wedstrijd 5 minuten gepland, met uitzondering van de wedstrijden in de Landelijke divisie; zij hebben 10 minuten de tijd;
 • De zaaldienst draagt zorg voor een ordelijk verloop van activiteiten naast het handbalveld tijdens de zaaldienst (zorg en dat wachtende handbalteams en personen niet tot overlast van de wedstrijd zijn);
 • De zaaldienst dient de doellatten op te hangen en te verwijderen bij wedstrijden van de D- en E-jeugd, deze latten zijn beschikbaar in de sporthal;
 • De zaaldienst dient het scorebord te bedienen;
 • Voor het vooraf correct invullen en inleveren van het digitale wedstrijdformulier is de coach van het spelende team verantwoordelijk;
 • De controle van de spelers is een taak van de scheidsrechter.
 • De zaal mag alleen worden betreden op sportschoenen, die schoon zijn en niet afgeven op de vloer. Sportschoenen met zwarte zolen zijn niet toegestaan. Let er op dat men niet met sportschoenen aan van buiten komt.
 • De zaaldienst ziet er op toe dat maximaal twee personen het videoplatform betreden, dit na verkregen toestemming van: de zaalbeheerder, tijdwaarneming of bestuursdienst.
 • Overtreders van de bovenstaande punten worden gemeld aan de beheerder van de sporthal.

Tijdwaarneming

 • Het einde van beide speelhelften wordt aangegeven door het automatisch eindsignaal van de elektronische tijdklok of het eindsignaal (duidelijk hoorbaar fluitsignaal) van de zaaldienst/tijdwaarnemer.
 • Een tijdelijke uitsluiting (2 minuten) begint met het fluitsignaal van de scheidsrechters voor het hervatten van het spel en niet bij het verlaten van de speler/ster van het speelveld. Is een speler tijdens een of meerdere speeltijdonderbrekingen tijdelijk uitgesloten, dan staat ook zijn/haar straftijd stil. Het einde van de tijd van een tijdelijke uitsluiting moet doorgegeven worden aan de tijdelijk uitgesloten speler/ster of aan de teambegeleider.
 • Het eindsignaal van de eerste- en tweede helft dient ook te worden gegeven tijdens de uitvoering van een vrije worp of een 7-meterworp op het eindsignaal. De verdere afhandeling hiervan is bekend bij de scheidsrechters.
 • Een elektronisch scorebord mag alleen gebruikt worden indien deze bedienbaar is vanaf de wedstrijdtafel. Bij alle wedstrijden dient de elektronische klok op te lopen.
 • Een door de scheidsrechters toegekend doelpunt dient direct te worden aangegeven op het scorebord.
 • Bij voorkeur niet tijdens een wedstrijd van tijdwaarnemer wisselen.
Scroll naar top