Medisch beleid

Handbal is een leuke, maar helaas een blessuregevoelige sport. Zowel acute als overbelastingblessures treden veel op. Juro Unirek VZV streeft ernaar het aantal blessures en de duur van de blessures zo veel mogelijk te beperken. Onze vereniging heeft daartoe de beschikking over meerdere medische specialisten;

  • Frank Nusse, sportarts
  • John Koning, sportfysiotherapeut
  • Wendy op den Kelder, sportfysiotherapeut
  • Joep Hageman, sportfysiotherapeut
  • Aad van Wonderen, sportmasseur
  • Ilona Smit, sportmasseur
  • Jeannette Goedhart, kinderfysiotherapeut voor de jeugd tot 15 jaar.
  • Esther Bruin, keeperstrainer en fysiotherapeut in opleiding

Iedere trainingsavond van de damesselecties is een fysiotherapeut en/of een sportmasseur aanwezig. Op maandag- en vrijdagavond tijdens de trainingsuren is John Koning aanwezig in Sportcentrum VZV. Bij de wedstrijden van dames 1 en 2 is altijd iemand van de medische staf aanwezig.

Elke maandag van 18:00 tot 19:30 uur is John Koning in Sportcentrum VZV aanwezig om mogelijke blessures van het weekend te beoordelen. Dit spreekuur geldt enkel voor leden van Handbalvereniging JuRo Unirek VZV. Het spreekuur is alleen bedoeld voor advies en niet voor behandeling. Wanneer er naast deze tijden een afspraak gewenst is, dan dient er separaat een behandelafspraak gemaakt te worden. Deze behandeling is voor eigen rekening.

Onze jeugdspelers mogen altijd een fysiotherapeut consulteren. Hoewel iedere speelster een vrije keuze heeft in een arts danwel fysiotherapeut, verdient het onze voorkeur dat blessures door onze eigen staf beoordeeld worden. Indien verdere behandeling noodzakelijk is, is het mogelijk de behandeling te volgen in de praktijk van John Koning en Joep Hageman (Fysiomedix) in hal 2 van Sportcentrum VZV. Deze behandeling valt onder u eigen zorgverzekering. Indien speelsters elders onder behandeling zijn, dient de externe fysiotherapeut contact op te nemen met John Koning, zeker als het gaat om wedstrijdgeschiktheid. Dit contact is de verantwoordelijkheid van de speelster.

Verzekering

Het verdient de aanbeveling dat speelsters boven de 18 jaar een aanvullende verzekering voor fysiotherapie in het pakket laten opnemen. Voor speelsters onder de 18 jaar zit fysiotherapie in het basispakket. Ter toelichting: Achttien behandelingen worden vergoed door de basisverzekering.

Talent Volg Systeem

Sinds seizoen 2019-2020 heeft JuRo Unirek VZV voor onze spelers van Dames 1 en 2 en van de junioren A1 een Talent Volg Systeem (TVS). Wij hebben de regel gesteld dat iedere speelster van Dames 1 en 2 en van de junioren A1 haar blessures meldt in het TVS. Aan de hand van het TVS kan besloten worden of een speelster fit genoeg is om aan wedstrijden en trainingen deel te nemen, deze beslissing wordt genomen door John Koning in overleg met Frank Nusse. Speelsters kunnen dit vaak zelf moeilijk inschatten met als gevolg verergering of herhaling van de blessures.

Dopingcontrole

Wij zijn een doping vrije vereniging en willen dit ook blijven. De speelsters in Dames 1 en 2 kunnen worden onderworpen aan dopingcontroles. Het is verplicht hieraan mee te werken, het weigeren van deze controle kan leiden tot een straf van 3 tot 24 maanden schorsing. Het kan zijn dat een speelster een geneesmiddel nodig heeft. Een lijst van de toegestane en verboden geneesmiddelen en andere preparaten kan worden gevonden via de Dopingwaaier applicatie (app) van de Dopingautoriteit. Deze Dopingwaaier is één van de belangrijkste middelen in de voorlichting van topsporters en sportbegeleiders. Meer informatie is ook te vinden op de website van de dopingautoriteit: www.dopingautoriteit.nl. of via  onze clubarts Frank Nusse (06-53952021).

Kinderfysiotherapeut

Tweemaal per jaar (september en februari) worden de F, E, D en C-junioren getest door de kinderfysiotherapeut van de vereniging. Bij deze test wordt er gekeken naar de motoriek, kracht en uithoudingsvermogen van de speelster. Als een speelster een achterstand op één van deze gebieden blijkt te hebben, dan biedt onze vereniging de mogelijkheid voor extra training onder begeleiding van de kinderfysiotherapeut. Op deze manier kunnen de achterstanden verbeterd worden.