Informatie voor nieuwe leden

Lidmaatschap
Via deze weg willen wij jou hartelijk welkom heten bij onze fantastische club. Wij hopen dat je bij JuRo Unirek/VZV met plezier leert handballen en/of jezelf verder kunt ontwikkelen. Bij JuRo Unirek/VZV proberen wij alles zo goed mogelijk te organiseren voor iedereen, er komt veel bij kijken en hier zijn uiteraard ook kosten aan verbonden. Door middel van vrijwilligerswerk, organiseren van acties, actief zoeken naar sponsors en diverse diensten op toerbeurt door leden te laten uitvoeren, proberen wij de contributie zo laag mogelijk te houden.

Bij het lidmaatschap komt dan ook meer kijken dan alleen het wedstrijdje handballen. We vertellen u graag meer over de ins en outs van de vereniging en het lidmaatschap.

De vereniging
JuRo Unirek VZV is een handbalvereniging voor zowel de Topsport als Breedtesport, waarbij een belangrijk motto voorop staat: ‘Plezier en resultaat gaan samen”.

We willen iedereen de mogelijkheid geven om te handballen op zijn/haar eigen manier met de bij hem/haar passende inspanning. Spelplezier staat hierbij altijd voorop. Met de Topsport willen we met alle selectieteams op een zo hoog mogelijk niveau handballen, om zo de jeugd goed op te leiden richting de seniorenteams. Dit mag echter niet ten koste gaan van de recreatieve sport, waarbij de leden meer ongedwongen de handbalsport kunnen beoefenen.

Het seizoen
Het seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daarop volgende kalenderjaar. Bestaande lidmaatschappen worden zonder afmelding, stilzwijgend verlengd. Afmeldingen voor een volgend seizoen dienen schriftelijk, uiterlijk 15 maart voorafgaand aan het nieuwe seizoen, bij het secretariaat te zijn ingediend (dit heeft te maken met de teamopgaves en –indelingen voor het nieuwe seizoen).

Opzegging lidmaatschap
Het lidmaatschap wordt ieder jaar, zonder opzegging, automatisch stilzwijgend verlengd. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren, vóór 15 maart, bij het wedstrijdsecretariaat.  Voor leden die te laat opzeggen, worden de volgende kosten doorberekend (% van contributie).
Vanaf 15 maart t/m 30 juni: 25% 
Vanaf 1 juli t/m 31 augustus: 50% 
Vanaf 1 september: 100%
(note: deze boeteclausule gaat in per 1 juni 2023. De boete clausule is vanaf 15 maart t/m 30 juni: 25% komt voor het jaar 2023 te vervallen).

Vrijwilligerstaken
Om een mooie club als JuRo Unirek/VZV goed draaiende te houden vragen wij van jou of van je ouders/verzorgers om ons bij diverse diensten te ondersteunen. Aan de volgende diensten kan je dan denken:

  • Zaaldienst
  • Jeugdwedstrijden fluiten
  • Inzet bij diverse acties
  • Hand- en spandiensten bij activiteiten en wedstrijden

Contributies
Elk jaar maakt het bestuur een contributievoorstel, welke in de Algemene Ledenvergadering wordt behandeld. Bij goedkeuring gelden deze contributies voor het nieuwe seizoen. Het lidmaatschap van de handbalvereniging loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daarop volgende kalenderjaar. Bestaande lidmaatschappen worden zonder afmelding, stilzwijgend verlengd.

Bij tussentijdse aanmeldingen van nieuwe leden wordt de contributie als volgt geheven: bij aanmelding tussen 1 juni en 31 december het volledig contributiebedrag; bij aanmelding tussen 1 januari en 31 mei  50% van het contributiebedrag.

Afmeldingen
Afmeldingen voor een volgend seizoen dienen schriftelijk, uiterlijk 15 maart voorafgaand aan het nieuwe seizoen, bij de ledenadministratie te zijn ingediend (dit is nodig om tijdig de teamindelingen te maken en zaalruimte te reserveren). Een lid dat tussentijds opzegt, kan geen aanspraak maken op gehele of gedeeltelijke restitutie van de contributie (de bond berekent aan de vereniging eveneens bij opzegging een heel jaar contributie).

Inning contributie
De contributie-inning vindt plaats per jaar (in september/oktober) door toezending van een nota. Deze nota’s dienen binnen 14 dagen na ontvangst betaald te worden.

Sportkleding
Het wedstrijdtenue bestaat uit een wit shirt en een rood broekje. Daarnaast heb je een trainingspak, handbalschoenen en eventueel kniebeschermers nodig.

Vanuit JuRo Unirek VZV worden de wedstrijdshirts en broekjes gesponsord en kunnen de leden daar elke wedstrijd gebruik van maken. Overige kleding van JuRo Unirek VZV, zoals een trainingspak, sokken, kniebeschermers en een bal moeten in principe zelf aangeschaft worden. Clubkleding van Kempa kan met korting aangeschaft worden via onze webshop bij Handbalshop.nl

Training
De definitie van trainen is: “Trainen is het bewust, systematisch en regelmatig werken aan het verbeteren van de prestatie”.

Om te komen tot betere prestaties trainen alle teams meerdere malen per week. Het aantal trainingen per week is afhankelijk van het niveau waarop gespeeld wordt. Binnen JuRo Unirek VZV is de Hoofd Opleidingen degene die de trainingen van de gehele jeugd aanstuurt. Voor het werkelijk geven van de trainingen zijn trainers aangesteld. 

De trainingen vinden het gehele jaar plaats in de zaal van Sportcentrum VZV. Dus ook indien de wedstrijden tijdens het veldseizoen buiten worden gespeeld, wordt er wel in de zaal getraind.

Competitiewedstrijden
Bij de jeugdhandbal zijn er twee competities; de veldcompetitie en de zaalcompetitie. De veldcompetitie wordt gespeeld in de maanden augustus, september en oktober en na de winter in de maanden april, mei en juni. Bij de F-, E-, D- en C-jeugd wordt er na de eerste helft van de veldcompetitie een eindstand opgemaakt en wordt er daarna een nieuwe poule-indeling gemaakt voor de competitie in het voorjaar.

De thuiswedstrijden van de veldcompetitie worden gespeeld in de zaal van Sportcentrum VZV, dus binnen. De thuiswedstrijden van de zaalcompetitie worden gespeeld in Sportcentrum VZV.

De wedstrijdduur bij de jeugd is als volgt:

  • F-jeugd: toernooivorm
  • E- en D- jeugd: 2 x 20 minuten
  • B- en C -jeugd: 2 x 25 minuten
  • A-jeugd en senioren: 2 x 30 minuten

Supporters
Bij JuRo Unirek VZV (leden, trainers, begeleiding en supporters) hebben we respect voor de tegenstanders, scheidsrechters en het publiek van de tegenstanders. Uiteraard is het fantastisch als er tijdens de wedstrijden zoveel mogelijk publiek komt kijken om ons aan te moedigen. Doe dit vanaf de aangewezen plaatsen of vanaf de tribune. Realiseert u zich dat het om plezier gaat. We willen allemaal natuurlijk het liefst winnen, maar verliezen hoort er af en toe ook bij. Soms kunnen ouders en supporters iets te fanatiek zijn of iets te ver gaan in hun uitingen. We verwachten dat ouders en supporters op een respectvolle wijze aanmoedigen en letten op hun taalgebruik. Wangedrag tolereren wij absoluut niet. Wees sportief en geef het goede voorbeeld!

Afgelasten van veldwedstrijden
De veldwedstrijden gaan eigenlijk altijd door en worden alleen in hoge uitzondering afgelast. Alleen onder extreme weersomstandigheden zal het NHV de wedstrijden op voorhand afgelasten.
Mocht het regenachtig zijn, zorg dan dus altijd dat je extra droge kleding en een handdoek meeneemt.

Afzeggen/afbellen
Handbal is een teamsport en daarin kan je alleen samen tot een prestatie komen en heb je samen plezier. Bij een wedstrijd of training kan dus niemand gemist worden. Zeg daarom alleen om zeer dringende reden (ziekte, blessure) af. Doe dit zo vroeg mogelijk bij je coach, zodat er eventueel nog vervangende spelers geregeld kunnen worden.

Vervoer
Voor vervoer naar uitwedstrijden worden ouders ingedeeld om bij toerbeurt te rijden.

Scroll naar boven