Gedragsregels Handbalvereniging JuRo Unirek VZV

Voor wie:

 • Leden;
 • Begeleiders/coach;
 • Trainers;
 • Ouders;
 • Supporters.

Waarom gedragsregels?

Sportiviteit staat binnen handbalvereniging JuRo Unirek VZV hoog in het vaandel. Het plezier dat onze leden hebben in het handbalspel staat dan ook centraal. Om dit te realiseren hebben wij een aantal gedragsregels opgesteld waarvan wij verwachten dat ieder lid en toeschouwer zich hieraan conformeert. Wij als bestuur van de Handbalvereniging JuRo Unirek VZV gaan ervan uit dat onderstaande bedragsregels meehelpen aan een betere omgang met elkaar en een positiever beeld van het handballen in zijn algemeen.

Gedragsregels voor de leden/spelers:

 • Handbal is een TEAMSPORT, hetgeen betekent dat je team iets kan bereiken door tolerantie en inzet, SPORTIVITEIT naar elkaar STAAT VOOROP.
 • Je eigen bijdrage en houding is bepalend. Schoppen, slaan, spugen naar de tegenstander of medespeler wordt niet  getolereerd. Je kunt elkaar duperen of stimuleren, iedereen gedraagt zich SPORTIEF.
 • POSITIEF GEDRAG ten opzichte van de scheidsrechter staat voorop, ook als je  denkt dat hij partijdig is. 
 • Je zorgt dat je op de trainingen aanwezig bent en als je niet kan geef je dat tijdig door aan de trainer.
 • Tijdens de trainingen toon je INZET en RESPECT naar de trainer toe.
 • Je zorgt dat je op tijd bij de wedstrijden bent en als je niet kan spelen geef je dat op tijd door aan de coach/leider.
 • Als je sponsorkleding van de club mag gebruiken ga je daar netjes en zuinig mee om.
 • Tijdens wedstrijden toon je inzet en ben je sportief naar je teamgenoten en tegenstanders.
 • Na afloop van de wedstrijd bedankt de aanvoerder de scheidsrechter, wordt er altijd “afgegroet” en bij verlies wordt de tegenpartij gefeliciteerd. 
 • Je hebt RESPECT voor je eigen teamgenoten, de tegenstander, leiders/coaches, publiek, grensrechters, scheidsrechter met andere woorden voor IEDEREEN die zich in en rondom het veld bevinden.
 • Je accepteert de beslissingen van de scheidsrechter, coach, leider en grensrechters tijdens wedstrijden.
 • Je bent zuinig op de materialen die gebruikt mogen worden ook de kleedkamers en velden horen daarbij.
 • Je ruimt je eigen rotzooi/afval op gooit het in de vuilnisbakken.

Algemene gedragsregels op en rond het complex en ingehuurde sporthallen:

 • Wij RESPECTEREN het werk van de vele vrijwilligers binnen de vereniging.
 • Iedereen is verantwoordelijk voor het opruimen van zijn eigen rommel.
 • Wij veroorzaken GEEN OVERLAST op het sportcomplex, inhuurde sporthallen en/of daarbuiten.
 • ETEN en DRINKEN op de velden is VERBODEN uitzondering drinken uit bidons tijdens wedstrijden/trainingen.
 • Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden, gebruik tijdens wedstrijd is niet toegestaan.
 • Alcoholgebruik na de wedstrijden is toegestaan volgens de drank- en horecawet voor handbalverenigingen.
 • Drugsgebruik en drugsbezit in en om het sportcomplex is niet toegestaan en zal direct leiden tot een veld/complex verbod.
 • DISCRIMINATIE, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt NIET GEACCEPTEERD en zijn aanleiding voor sancties.
 • Fietsen en brommers en motoren zetten wij op de daarvoor bestemde plaats en NIET naast of voor de kantine.
 • Een ieder die zich niet aan de gedragsregels houdt wordt op dit gedrag aangesproken en zo nodig worden er maatregelen getroffen.

FAIRPLAY staat zoals eerder genoemd bij onze vereniging hoog aangeschreven. Overtredingen kunnen ernstige blessures veroorzaken, daarom is een goede zelfbeheersing van de spelers van belang. In dit verband zijn normen en waarden heel belangrijk. Wij verwachten dan ook van onze spelende leden, kaderleden en supporters correct en sportief gedrag. Tegen wangedrag neemt het bestuur maatregelen. Leden zijn verplicht strafzaken binnen 24 uur te melden bij het secretariaat. 

Scroll naar boven